Kahnawaket nõrgendab ametlik seisukohavõtt UltimateBet'is ja Absolute Poker'is toimunu kohta

Kahnawaket nõrgendab ametlik seisukohavõtt UltimateBet'is ja Absolute Poker'is toimunu kohta 0001

Kahnawake Gaming Commission (KGC), mis jälgib arvukaid Kahnawake internetiteenuseid kasutavaid pokkerisaite Kanadas, tegi pärast UltimateBet pokkeritoas lahvatanud skandaali kohta ametliku avalduse, millele eelneb varasem mitmete kuude pikkune KGC seotus sarnaste skandandaalide lahendamises Absolute Poker'is.

Avalduses kinnitab KGC, et mängijatele on esmatähtis tagada raha täies mahus tagasimaksmine ning võtta kasutusele parandavaid abinõusid kuritegevuse edaspidiseks vältimiseks. KGC avalduse täielik tekst on järgmine:

[I]KAHNAWAKE GAMING COMMISSION
Kahnawake reservaat
KGC on pidevalt reguleerinud online mängu üle 9 aasta – kauem kui enamus jurisdiktsioone. Selle aja jooksul on rajatud seadusjärgne keskkond, mis võimaldab online mängu läbi viia ausalt ja turvaliselt. KGC edu on tõenduseks faktile, et online mängu haru on valinud suurel määral internetioperatsioonideks Kahnawake süsteemi. Alati on suudetud hoida litsentsisaajate arvu kontrolli all, KGC register on olnud igati eeskujulik.
Nagu kommentaatorid õigesti ära on märkinud, pole isegi kõige paremini reguleeritud majandusharud kuritegevuse vastu immuunsed. Näiteid võib leida pangandusest, turvateenistustest ning maapealsetest mängutööstustest. Tõsiasi, et online mängutööstus on uus ja tehnoloogiline, tekitab vajaduse lisaregulatsioonide järele. Ajaloo käigus on KGC puutunud kokku taoliste väljakutsetega ning reeglid on koostatud arvukate teiste jurisdiktsioonide põhjal üle maailma.
Mitu kuud tagasi avastati, et kahes KGC litsentsiaadis – Absolute Poker'is ja Ultimate Bet'is – on keegi loonud ja teostanud skeemi mängijate petmiseks. Mõlemal juhul juhtisid asjale tähelepanu KGC ja kahju kannatanud mängijad.
Esimene juhtum puudutab Absolute Poker'it. Pärast põhjalikku KGC ja tema agentide poolt läbi viidud juurdlust, langetasid mänguassotsiatsioonid ja KGC otsuse 11. jaanuaril 2008. Otsusest järeldub, et asetleidnud pettust ei viidud läbi kasumi eesmärgil Absolute Poker'i kui juriidilise isiku, direktorite ega vastutava omaniku poolt. Otsusega rakendati Absolute Poker'ile rida sanktsioone ja tingimusi, nende seas 24 erijuhist juhtimise ja süsteemide muudatuste tarvis. KGC-l on tõendusmaterjal selle kohta, et kõikidele mängijatele, kes langesid pettuse ohvriks, hüvitati kaotatud raha täielikult.
Varsti pärast Absolute Poker'i asjas langetatud otsust tulid ilmsiks ka sarnased asjaolud pettuste kohta Absolute Poker'i tütarettevõttes Ultimate Bet'is.
Üle mitme kuu on KGC olnud tihedalt seotud põhjaliku Ultimate Beti pettusesüüdistuste juurdlusega. On tehtud suuri jõupingutusi, et leida ja parandada mõrasid Ultimate Beti süsteemis, mis pettusel toimuda lasi; tuvastada isikud, kes pettuse eest vastutavad ning veenduda, et kõik kahju kannatanud mängijad oleksid täielikult hüvitatud. Kahjuks pole KGC oma tegemistest ei pokkeritööstust ega avalikkust piisavalt teavitanud, mis on lasknud tekkida ekslikul ettekujutusel nagu polekski KGC midagi teinud.
KGC juurdlus Ultimate Beti asjus on avanud arvukalt võtmekoode, mis järgmiste päevade jooksul võimaldab KGC-l astuda reaalseid samme otsuse täideviimiseks.
Tuleks rõhutada, et KGC esmane mure mõlema juhtumi puhul oli kindlustada kahjukannatajate täielik hüvitamine ning et paranduslikud meetmed oleksid edasiste petuskeemide ärahoidmiseks rakendatud. Mõlemad neist eesmärkidest viidi ellu.
Murray Marshall
Vanemnõunik
Kahnawake Gaming Commision

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories