Triobet annab ühele eestlasele sportauto!

Triobet annab ühele eestlasele sportauto! 0001

Triobet teatab ainult eestlastele mõeldud pakkumisest, kus igal osalejal on võimalus võita sportauto. Selleks võid teha panuse Sportsbookis või Livebet'is, mängida mõni reigitud käe pokkeris või proovida õnne kasiinos.

Nii lihtne see ongi - mängi Triobet'is ja osaled iga mängitud päeva eest saadud piletitega Suurel Loosimisel 7. oktoobril 2009, kus leiab omaniku sportauto Lotus Elise. Suurenda oma võiduvõimalusi mängides nii mitmetel päeval kampaania vältel kui võimalik. Suurelt mängid pole oluline, loevad päevad mil mängid.

Mängi ja Võida!

Kampaania tingimused
1. Kampaania „Let's Play" on 06.05.2009.a. kuni 27.09.2009.a. toimuv tarbijamäng (Kampaania), mille korraldajaks on SAN-Korpus Osaühing (äriregistri kood 11460331, aadress: Pärnu mnt. 20A, Tallinn, 1041, Eesti Vabariik, Korraldaja).
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites (Reeglid).
3. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
4. Kampaanias võivad osaleda Eesti Vabariigis alaliselt elavad vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes kasutavad Triobet-i teenuseid (Klient). Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende perekonnaliikmed, samuti Sponsori töötajad ning nende perekonnaliikmed.
5. Kampaaniat sponsoreerib Nordic Gaming Group Ltd. (Sponsor). Sponsori Kampaaniaga seonduvate kohustuste täitmise eest vastutab Korraldaja. Sponsori ja Kliendi vahel Kampaaniaga seonduvat õigussuhet ei teki.
6. Kampaanias osalemiseks tuleb Kliendil kampaaniaperioodi jooksul (06.05.2009.a. – 27.09.2009.a.) kasutada Triobet-i teenuseid. Klient saab ühe eksklusiivse pileti (Pilet) iga kalendripäeva kohta, mil Klient kasutab Triobet-i teenuseid. Seega on Kliendil kampaaniaperioodi jooksul (06.05.2009.a. – 27.09.2009.a.) võimalik saada kuni 146 Piletit, mis osalevad Kampaanias. Piletite üle peab arvestust Sponsor. Iga Klient näeb oma Piletite arvu oma kontojäägil olles teostanud kasutaja autoriseerimise (sisse logimine) Triobet-i internetikeskkonnas http://www.triobet.com . Triobet teenuste kasutamisele kohalduvad Triobet-i reeglid (Üldised Reeglid), mis on kättesaadavad interneti aadressil http://www.triobet.com
7. Käesolevate Reeglite kohaselt loetakse Triobet-i teenuste kasutamiseks seda, kui Klient on mänginud Triobet-i internetikeskkonnas http://www.triobet.com rahalise panusega „Dice and Skill" mänge Spordiennustus, Livebet, Kasiino ja/või Pokker. Piletite arv ega võidu tõenäosus ei sõltu panuse suurusest ega panuste arvust.
8. Käesolevate Reeglite kohaselt ei loeta Triobet-i teenuste kasutamiseks seda kui Klient on mänginud Freerolli, Freespinni, Tasuta panustamise võimaluse mänge või teisi sarnaseid tasuta Triobet-i poolt pakutavaid mänge Triobet-i internetikeskkonnas http://www.triobet.com .
9. Kampaaniaga paralleelselt toimub internetikeskkonnas http://www.triobetcup.com tasuta ennustusmäng TrioBetCup, mille raames võivad Eesti Vabariigis alaliselt elavad füüsilised isikud võita iga 2 nädala järel toimuvatest loosimistest 10 piletit, mis osalevad koos Piletitega Suure Auhinna Loosimisel 07.10.2009.a. Kokku loositakse 5 kalendrikuu jooksul toimuva TrioBetCup hääletuskampaania raames 100 piletit. Need piletid osalevad koos Piletitega Suure Auhinna Loosimisel 07.10.2009.a.
10. Kõik Piletid osalevad Suure Auhinna Loosimisel, mis toimub 07.10.2009.a. aadressil Pärnu mnt 20A, Tallinn, 10141, Eesti Vabariik, mille raames loositakse Klientide vahel välja 1 Lotus Elise sportauto (Auhind).Kõik Piletid lisatakse loosikasti ning Auhinna võitja tõmbab loosikastist välja isik, kelleks on üldsusele tuntud inimene. Auhind on registreeritud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses mais 2009.a. ning on Kampaania ajal osalenud liikluses Kampaania edendamiseks.
11. Auhinna loosimise korraldamise eest vastutab Korraldaja.
12. Kõiki Kliente teavitatakse Suure Auhinna Loosimise tulemusest 3 tööpäeva jooksul pärast loosimise toimumist neile saadetava e-kirja vahendusel. Suure Auhinna Loosimise tulemused tehakse 3 tööpäeva jooksul pärast loosimise toimumist teatavaks ka interneti aadressil http://www.triobetcup.com .
13. Auhinna võitnud Kliendiga võtab Korraldaja ühendust ning Auhind väljastatakse Suure Auhinna Loosimise võitnud Kliendile või tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel hiljemalt 31.10.2009.a. aadressil Mustamäe tee 6b, 10621, Tallinn, Eesti Vabariik. Korraldajal on õigus keelduda Auhinna üleandmisest, kui Klient ei ole täitnud Kampaania Reegleid või ei vasta Kampaanias osalemise nõuetele. Auhinna üleandmiseks Auhinna võitnud Kliendile võib kuluda kuni 14 päeva alates Suure Auhinna väljastamise taotlemisest..
14. Kui selgub, et Auhinna võitnud Klient ei täitnud Kampaania Reegleid või ei vastanud Kampaanias osalemise nõuetele, siis teavitab Korraldaja Kliente uue loosimise toimumisest, korraldab uue loosimise ning teavitab Kliente loosimise tulemustest Klientidele saadetavas e-kirjas ning internetikeskkondades http://www.triobet.com ja http://www.triobetcup.com .
15. Kampaania raames Auhinna võitnud Klient annab loa Korraldajale kasutada oma nime, fotot ja videokujutist meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritusel ilma Kliendile selle eest täiendavat rahalist tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
16. Kampaania võidufondi moodustab Auhind soetamismaksumusega EEK 623 100 (sisaldab käibemaksu). Auhinna soetamismaksumus on määratletud Kampaania alguskuupäeva seisuga. Korraldaja äranägemisel võivad lisanduda täiendavad auhinnad koguväärtuses kuni EEK 941 560. Kogu võidufond ei ületa EEK 1 564 660.
17. Kampaania Korraldaja tasub Auhinnaga seotud kohustuslikud riigimaksud.
18. Kampaania raames Kliendi poolt võidetud Auhinda ei asendata Auhinna võitnud Kliendi nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata Auhinna võitnud Kliendile selle väärtust rahas. Auhinna kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi Auhinna võitnud Kliendile või tema esindajale ei hüvitata.
19. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus muuta Kampaania Reegleid või Kampaania lõpetada ilma Auhinda välja loosimata, teavitades sellest Kliente massimeedia vahendusel, juhul kui avaliku võimu ettekirjutuse või muu teo tulemusena tuleb Kampaania lõpetada või seda muuta enne kui kampaaniaperiood läbi saab või kui Kampaania omab tugevat negatiivset mõju Korraldajale või Sponsorile.
20. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja loobuda Auhinna väljaandmisest, juhul kui on rikutud Reegleid, Üldiseid Reegleid või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe Klientidele e-kirja ja internetikeskkonna http://www.triobetcup.com kaudu.
21. Kampaania Korraldaja ei vastuta Auhinna võitnud Kliendile Auhinna kasutamisega tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta Auhinna võitnud Kliendi ja/või Auhinna kasutajate poolt Auhinna kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
22. Kliendi poolt Kampaania Reeglite eiramise või Kampaania Korraldaja enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, sealhulgas kui Korraldajal ei õnnestu Auhinna võitnud Kliendiga kontakteeruda (v.a. Kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta Kampaania Korraldaja Klientide Auhinna loosimisest või kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
23. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 27.10.2009.a. Kampaania Korraldajale e-posti aadressile support@triobetcup.com , märksõnaga "Lotus". Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamist tõendab e-kirja Triobetcup.com serverisse saabumise kuupäev.
24. Pretensioonis peab olema toodud Kliendi ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.
25. Korraldaja vaatab pretensiooni läbi 30 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
26. Korraldaja otsusest teavitatakse pretensiooni esitanud Klienti tähitud kirjaga, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressile hiljemalt 31.12.2009.a.. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik. Kliendi edasised pretensioonid vaadatakse läbi pädeva kohtu poolt.
27. Korraldaja vastutab Kliendi ees selle eest, et Sponsor täidab Kampaania raames Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid nõudeid.
28. Klientide isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Korraldaja, kes võib isikuandmeid töödelda Kampaania läbiviimiseks. Korraldaja võib saada Klientide isikuandmeid Sponsorilt ja Sponsorile ka edasi anda. Klient annab Korraldajale ja Sponsorile nõusoleku saada Kampaaniaga seonduvaid ja muid kaubanduslikke teadaandeid.

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories