Euroopa Komisjon süüdistab Ühendriike kaubanduskokkulepete rikkumises

Euroopa Komisjon süüdistab Ühendriike kaubanduskokkulepete rikkumises 0001

10. juunil avaldas Euroopa Komisjon raporti selle kohta, et online mänge reguleerivad USA seadused on vastuolus Maailma Kaubandusorganisatsioonide Kaubanduse ja Teenuste Raamlepinguga (GATS). Euroopa Komisjon algatas juurdluse Kaughasartmängu Assotsiatsiooni (RGA) hagi põhjal, mille ühendus andis sisse detsembris 2007 vastuseks UIGEA (ebaseadusliku internetihasartmängu jõustamisakt) kehtestamisele USAs 2006. aastal.

Raportis öeldakse, et juurdlus on tuvastanud vaba kauplemise takistamise Kaubanduse Piiramisregulatsiooni (TBR) tähenduses. Enamgi veel, uurimine näitab, et ebasoodsaid kaubandusefekte põhjustab vaba kaubanduse tahtlik takistamine. Lõpuks selgub juurdlusest, et kohtuasi on ühiskonna huvides vajalik."

Juurdlus kestis alates 2008. aasta märtsist ning raportit on oodatud kaua.

EL Kaubanduskomisjoni liige Catherine Ashton ütles: "Internetimängurlus on keeruline ja delikaatne valdkond ning me ei taha dikteerida, kuidas USA oma turgu reguleerima peaks. Ent sellegipoolest peab USA täitma kohustusi, mis ta Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) endale on võtnud. Ma loodan, et me jõuame ses asjas rahumeelse lahenduseni."

Ent USA pole lahendusest huvitatud. Raport näitas ilmekalt, et Ühendriikide seadustest üleastumisega on kaasnenud suured kulud ja tulude kaotused ning Euroopa ettevõtete aktsiaturu kapitaliseerimine, mille tingis USA turult lahkumine. Arvutustest selgus, et kui UIGEA poleks jõustunud, oleks USA online mängudest saadud kasum ajavahemikul 2006-2012 olnud ligikaudu kümme miljardit dollarit.

Raport kritiseeris USA justiitsministeeriumit ka 2006. aastal Ameerika Ühendriikide turult eemaldunud Euroopa online hasartmängu- ja kihlveoettevõtete jälitamise jätkamise eest. Raportist tuleb välja, et need menetlused on seaduslikult põhjendamatud ja lisaks diskrimineerivad, kuna EL ettevõtete tegevus lähtub USA WTO kohustustest.

USAle ei ole oma kohustuste täitmine aga meeltmööda (eriti, mis puudutab online-mänge). Kuna Euroopa Komisjon kinnitab, et protsess võib toimuvat mõnel määral mõjutada, võib lõppkokkuvõttes võtta raportit vihjena, et USA jääb süüdi kõikides endapoolsetes GATSi rikkumistes.

Euroopa Komisjon süüdistab Ühendriike kaubanduskokkulepete rikkumises 101

Graafik Euroopa Komisjoni raportist, mis näitab UIGEA tegelikku ning arvestuslikku mõju.

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories