Eesti plaanib leevendada nõudeid kaughasartmängudele

hasartmänguseadus

31. augustil kirjutas GamblingCompliances* veebileht rõõmustava uudise Eesti kohta, kus väidab, et Eesti on kohe-kohe muutmas oma seadusandlust võimaldamaks kaughasartmänguoperaaatoritele senisest kergemat sisenemist Eesti turule.

Väidetavalt on valitsusel kavas oluliselt lihtsustada kaughasartmängulubade väljastamist, eelkõige loobudes nõudest, et mänguserver peab füüsiliselt asuma Eesti territooriumil. Rahandusminister loodab, et tegevuslubade saamise lihtsustamine järel muutub oluliselt hõlpsamaks ka operaatoritelt maksude kättesaamine. Samuti peaks see olema hea uudis ka kõikidele nendele operaatoritele, kes pidasid siiani liiga kalliks ning suureks ettevõtmiseks igale väiksemale turule omaette serveri paigaldamist.

Eesti Maksu- ja Tolliamet sai Advokaadibüroo Glikman & Partnerid vandeadvokaat Silja Elunurme sõnul seaduse jõustumise järel kiiresti aru, et tegelikult on väga raske sundida ettevõtteid oma servereid Eestisse tooma, kuna Eesti rahvaarv ja võimalike klientide hulk on liialt väike ning see tõdemus viis valitsusega vaikiva kokkuleppeni tõlgendada seaduse sätet serverite osas veidi leebemalt.

Nii osutus võimalikuks tuua reaalselt maale vaid see server, mis haldab infot Eesti klientide kohta. Juba PokerStarsi loataotluse ajal sai selgeks, et tegelikult ei pea peaserverit Eestissse tooma, vaid piisab sellest, kui Eestis tehtud arveldused käivad läbi siinse serveri.

Uue loodetava paranduse järgi peaks seaduses tulema täpsem selgitus selle kohta, et kuigi põhiserver ei pea asuma Eestis, peab siin siiski olema server, kus toimub mängija vanuse, nime ja muu isikutuvastuseks nõutava kontroll ning võimalus enese mänguvõimalusi piirata.

Eesti oli üks esimesi riike, kes seadustas kaughasartmängud 1. jaanuaril 2010 ning alustas tegevuslubade väljastamist. Tänaseks on selle hankinud neli operaatorit (PokerStars, Olympic-Online, PAF ja Triobet) ning jääb loota, et planeeritav muudatus toob turule uusi tegijaid. Eesti Maksu- ja Tolliamet on blokeerinud ligipääsu 492 kaughasartmänge pakkuvale veebilehele. Neil kõigil on võimalus alustada litsentsi taotlemist Eestis, kuid protsessi käivitumisest kuni litsentsi väljastamiseni oodatakse, et ettevõte lõpetaks Eesti klientide teenindamise.

Hoolimata paljude kohalike mängijate negatiivsest hoiakust peetakse Eesti hasartmänguseadust üheks eesrindlikumaks Euroopas. "Eesti riik on oluliselt mõistlikum kui enamik teisi," tunnustas PokerNewsi omanikfirma iBusmedia Ltd. finantsdirektor Tony Bromham.

*GamblingCompliance on tasuline veebileht, mis on juhtiv globaalne online väljaanne õigus-, poliitilise ja ärialase hasartmängude korraldamist puudutava informatsiooni osas.

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories