Algab teadusuuring, mis aitab analüüsida Eesti pokkerimängijate tarbijakäitumist

Kaardid

Täna algab Eesti pokkerimängijate seas läbiviidav tarbijaküsitlus, millega eesmärgiks on koguda infot mänguharjumuste kohta. Saadud andmeid kasutatakse teadustöös, mis uurib, kas inimestevaheline pokker ning teised hasartmängud on omavahel seotud. Lihtne valikvastustega küsimustik on avatud täitmiseks internetis tänasest kuni 21. septembrini ning selle täitmine ei võta üle 10 minuti.

Uuringu viib läbi pokkerientusiast Hannes Namsing, kes kasutab saadud tulemusi sel aastal valmivas magistritöös. „Uuring on 100% erapooletu ning ilma igasuguste äriliste eesmärkideta. Kuigi ma kaasasin kvalitatiivsesse valimisse mitmeid tunnustatud pokkeripersoone, puudub uuringus tervikuna igasugune kolmandate ettevõtete või organisatsioonide mõju ning keegi ei toeta uuringu läbiviimist ka rahaliselt,“ selgitas "Maheaatom".

Autori hinnangul pakub uuringu resultaat huvi eeskätt pokkerikommuunile endale, sest selgitab, kes on Eestis teenuse tarbijad ning millised on nende tarbimisharjumused. Muuhulgas aitab uuring leida vastuse ka klassikalisele küsimusele: kuivõrd peetakse pokkerit spordiks, meelelahutuseks või hoopis hasartmänguks?

Lisaks palutakse uuringu viimastes küsimustes hinnata pokkeri ning teiste hasartmängude mainet Eestis ning erinevaid tegevusi, mida on ettevõtted, mängijad ise ning alaliit pokkeri mainekujunduses kasutatud.

„Audentse valimi saamiseks kutsun uuringus osalema kõiki, kes on mänginud pokkerit rahalistele panustele vähemalt viimase kuue kuu jooksul,“ sõnas Hannes. „Pean silmas nii pokkeriproffe kui ka kodumängijad, samuti pole vahet, kas mängitakse internetis või land-based mängukohtades.“

Uuringus puuduvad küsimused delikaatsete isikuandmete kohta ning kõikidele osalejatele garanteeritakse täielik anonüümsus. „Küsimustiku täitmine võtab aega umbes kümmekond minutit ning ma tänan siiralt kõiki, kes selle aja leiavad,“ lisas Hannes. „Teadusuuring on avalik ning selle tulemusest antakse kindlasti kõigile teada.“

„Hoolimata pokkeri tohutust populaarsusest viimasel kümnendil, on maailmas viidud läbi väga vähe võrreldavaid uuringuid ning needki on andnud üsna vastukäivaid tulemusi. Teisalt on jälle äärmiselt huvitav teada, millistele tunnustele Eesti turg tegelikult vastab ning kuivõrd see erineb teiste riikide omast,“ lõpetas uuringi läbiviija.

Kõik Eesti pokkerimängijad on oodatud vastama küsimustikule aadressil: https://www.surveymonkey.com/s/YX22TYZ

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories