Vastutus

PokerNews.com on võrguleht, mis edastab lugejatele hasartmängudega seotud materjali informatiivsetel eesmärkidel. PokerNews.com aktsepteerib küll hasartmängudega seotud reklaami, kuid ei korralda ise internetis hasartmänge mitte mingisugusel kujul. Pokernews.com´i poolt pakutavat informatsioon tuleks kasutada ainult indikatiivsetel eesmärkidel.

PokerNews.com ei võta mingisugust vastutust võimalike lehekülgedel esinevate vigade eest (kaasa arvatud puudulik või ebatäpne materjal). PokerNews.com ei võta vastutust mitte mingisuguste Pokernews.com klientide hasartmängukaotuste eest, isegi kui need on tekkinud vea tulemusena.

Kogu lehekülgede sisu on kaitstud autoriõigustega ja seda ei ole lubatud reprodutseerida ilma selgesõnalise Pokernews.com loata. Kui tuleb välja, et materjali on reprodutseeritud ilma Pokernews.com loata, võtab Pokernews asjaga seotud osapooled vastutusele kogu seaduse poolt lubatud ulatuses. See tingimus ei kehti Pokernewsi poolt pakutavale RSS feed´ile. RSS feed´i võib installeerida ilma eelneva loata.

Kui sa ei ole rahul ülaltoodud tingimustega, siis on ainus sinupoolne võimalik lahendus Pokernews.com teenuste kasutamise lõpetamine.